maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้ชมขณะนี้

We have 16 guests online

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
บทความโคเนื้อ
Water Footprint ของการผลิตโคเนื้อ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Tuesday, 31 March 2015 10:47
There are no translations available.

water footprintWater Footprint ของการผลิตโคเนื้อ water footprint ของโคเนื้อเฉลี่ยทั่วโลก

15.5 m3  ต่อการผลิตเนื้อ 1 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

Last Updated on Tuesday, 31 March 2015 10:57
 
การคำนวณพื้นที่แปลงหญ้า PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 11 April 2013 14:57
There are no translations available.

apply f2การคำนวณพื้นที่แปลงหญ้าสำหรับโคพื้นเมืองและสำหรับแพะ

1. โค 1 AU กินหญ้าได้เฉลี่ยวันละ 2.2 %Z(วัดถุแห้ง) ของน้ำหนักตัว โค 1 AU กินหญ้าแห้งได้วันละ 9.9 กก.
2. การจัดการเลี้ยงโค
    2.1 ช่วงผลผลิตสดหญ้าดี ประมาณ 305วัน เลี้ยงโคแบบปล่อยแทะเล็ม
           เสริมอาหารข้นเท่าที่จำเป็นโดยเฉลี่ย 0.1 % ของน้ำหนักตัว หรือประมาณ 0.5 กก./ AU /วัน
    2.2 ช่วงฤดูแล้ง หรือฝนตกหนักประมาณ 60 วัน เลี้ยงโคด้วยหญ้าหมัก
           เสริมอาหารข้น โดยเฉลี่ย 0.5 % ของน้ำหนักตัว หรือประมาณ 2.25 กก/ AU/ วัน

Read more...
 
กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 21 March 2013 09:53
There are no translations available.

kakmaan7กากมันสำปะหลังหมักยีสต์" สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษได้แนวคิดทางการผลิตมาจากเอกสารเผยแพร่ "เคล็ดลับการผลิตกากมันหมักยีสต์แบบบ่อหมักเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม โดย ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งสถานีฯศรีสะเกษได้นำมาทดลองทำตามที่เอกสารเผยแพร่แนะนำทุกขั้นตอน

Read more...
 
การคัดเลือกโคขาวลำพูนเพศผู้เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 10 May 2012 10:16
There are no translations available.

D9Ljการคัดเลือกโคขาวลำพูนเพศผู้เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเลี้ยงโคขาวลำพูนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์โคขาวลำพูน ซึ่งเป็นโคพื้นเมืองของทางภาคเหนือรวมทั้งให้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อสร้างฝูงโคขาวลำพูนของกรมปศุสัตว์ที่มีลักษณะต่างๆ

Read more...
 
กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 03 May 2012 14:58
There are no translations available.

kakmaan9"กาก มันสำปะหลังหมักยีสต์" สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษได้แนวคิดทางการผลิตมาจากเอกสารเผยแพร่ "เคล็ดลับการผลิตกากมันหมักยีสต์แบบบ่อหมักเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม"Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright &copy; 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement