maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้ชมขณะนี้

We have 5 guests online

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
บทความโคเนื้อ
Water Footprint ของการผลิตโคเนื้อ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Tuesday, 31 March 2015 10:47
There are no translations available.

water footprintWater Footprint ของการผลิตโคเนื้อ water footprint ของโคเนื้อเฉลี่ยทั่วโลก

15.5 m3  ต่อการผลิตเนื้อ 1 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

Last Updated on Tuesday, 31 March 2015 10:57
 
การคำนวณพื้นที่แปลงหญ้า PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 11 April 2013 14:57
There are no translations available.

apply f2การคำนวณพื้นที่แปลงหญ้าสำหรับโคพื้นเมืองและสำหรับแพะ

1. โค 1 AU กินหญ้าได้เฉลี่ยวันละ 2.2 %Z(วัดถุแห้ง) ของน้ำหนักตัว โค 1 AU กินหญ้าแห้งได้วันละ 9.9 กก.
2. การจัดการเลี้ยงโค
    2.1 ช่วงผลผลิตสดหญ้าดี ประมาณ 305วัน เลี้ยงโคแบบปล่อยแทะเล็ม
           เสริมอาหารข้นเท่าที่จำเป็นโดยเฉลี่ย 0.1 % ของน้ำหนักตัว หรือประมาณ 0.5 กก./ AU /วัน
    2.2 ช่วงฤดูแล้ง หรือฝนตกหนักประมาณ 60 วัน เลี้ยงโคด้วยหญ้าหมัก
           เสริมอาหารข้น โดยเฉลี่ย 0.5 % ของน้ำหนักตัว หรือประมาณ 2.25 กก/ AU/ วัน

Read more...
 
กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 21 March 2013 09:53
There are no translations available.

kakmaan7กากมันสำปะหลังหมักยีสต์" สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษได้แนวคิดทางการผลิตมาจากเอกสารเผยแพร่ "เคล็ดลับการผลิตกากมันหมักยีสต์แบบบ่อหมักเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม โดย ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งสถานีฯศรีสะเกษได้นำมาทดลองทำตามที่เอกสารเผยแพร่แนะนำทุกขั้นตอน

Read more...
 
การคัดเลือกโคขาวลำพูนเพศผู้เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 10 May 2012 10:16
There are no translations available.

D9Ljการคัดเลือกโคขาวลำพูนเพศผู้เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเลี้ยงโคขาวลำพูนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์โคขาวลำพูน ซึ่งเป็นโคพื้นเมืองของทางภาคเหนือรวมทั้งให้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อสร้างฝูงโคขาวลำพูนของกรมปศุสัตว์ที่มีลักษณะต่างๆ

Read more...
 
กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Thursday, 03 May 2012 14:58
There are no translations available.

kakmaan9"กาก มันสำปะหลังหมักยีสต์" สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษได้แนวคิดทางการผลิตมาจากเอกสารเผยแพร่ "เคล็ดลับการผลิตกากมันหมักยีสต์แบบบ่อหมักเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม"Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright &copy; 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement