maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์


สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ PDF Print E-mail
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 16 November 2015 18:21
There are no translations available.

026 resizeในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์  กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมการชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุม  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ  หัวหน้าสถานีวิจัยฯ ในสังกัดของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เพื่อเป็นการชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงตัวชี้วัดในปี 2559

 

 

 

 

Read more...
 
ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี PDF Print E-mail
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Friday, 09 October 2015 15:56
There are no translations available.

260 resizeเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีฯ ไหว้เจ้าปู่ที่ปกปักรักษาสถานีฯให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา และร่วมเปิดศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพันธุ์สัตว์อย่างยั่งยืน โดยท่านปรีดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในการเปิดอาคารปรีดา อิศรางกูร ณ อยุธยา  และร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรภายในสถานีฯ

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 09 October 2015 17:16
Read more...
 
ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบบุรีรัมย์ PDF Print E-mail
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Friday, 09 October 2015 15:41
There are no translations available.

032 resizeเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงกระบือเมซานี และกระบือพื้นเมืองของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

Last Updated on Friday, 09 October 2015 15:49
Read more...
 
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์” PDF Print E-mail
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Wednesday, 26 August 2015 16:57
There are no translations available.

002 resize

น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์"  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของสำนักพัฒนันธุ์สัตว์ ซึ่งจะเป็นการระดมสมองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฯ สถานีฯ รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนคุมพัสดุ   หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด   ยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

Read more...
 
ปตท. มอบเงินให้กรมปศุสัตว์จำนวน 15 ล้านบาท สนับสนุนโครงการฟาร์มสุกรสีเขียว PDF Print E-mail
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Wednesday, 26 August 2015 11:23
There are no translations available.

DSC 0183 resizeนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินจำนวน 15,000,000 บาท จากคุณโชษิต ปิ่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เพื่อให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ตามโครงการฟาร์มสุกรสีเขียว ปลอดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Farm and Zero Waste) ซึ่งจะเป็นแบบอย่างสำหรับฟาร์มเกษตรกร เพื่อนำไปปรับใช้ให้ได้ตามความเหมาะสม เป็นการลดมลพิษมลภาวะที่เกิดจากฟาร์มสุกรต่อไป

Last Updated on Wednesday, 26 August 2015 11:37
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright &copy; 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement