maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ภายในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ PDF Print E-mail
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Wednesday, 12 June 2013 17:20
There are no translations available.

DSC 0353 smallพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ภายในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ

ปี 2556 Thailand Green Livestock Expo2013 เป็นวันคล้ายสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 71 ปี โดยมีนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้มอบรางวัลให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้รับรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์ อันดับ 2

 

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

 

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๕ มอบโล่เชิดชูเกียรติ

 

นางนันทพร สุดเพียร
พนักงานเข้าเล่ม

 

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับหน่วยงาน สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประจำปี ๒๕๕๕ มอบใบประกาศเกียรติคุณ

 

นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 

นายภิญโญ เหลืองมณีเวชย์
นักวิชาการสัตวบาล

 

ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น  ปี 2556 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

ประเภทผู้บริหาร

 

นายชยุต  ดงปาลีธรรม์  หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

 

ประเภทนักวิชาการ

 

นางสาวสหัทยา  ทรัพย์รอด  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

 

นางสาวสุนีย์  ตรีมณี  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา

 

 

 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

 

นายสอาด  ชาวเวียง นักวิชาการสัตวบาล  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

 

นางศิลาลักษณ์  ศรีเกิน  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

 

นายโกศล  สมมะลวน  เจ้าหนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

 

 

 

เครือข่ายพัฒนาพันธุ์สัตว์ดีเด่น ปี 2556

 

เครือข่ายโคนม

 

หน่วยสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เครือข่ายโคเนื้อ

 

ฟาร์มอุดมสุข  คุณอวยพร  คีรีวิเชียร

 

 111 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

เครือข่ายกระบือ

 

ฟาร์มพชรพล  คุณพชรพล  เตาสุภาพ

 

4721 หมู่ 5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

เครือข่ายสุกร

 

โชคชัยการสุกร   คุณสุกิจ  จิตต์เจริญธรรม

 

287 หมู่ 10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

 

เครือข่ายแพะ

 

มาโตฟาร์ม  คุณสมวงศ์  ธีรกุลพิสุทธิ์

 

855 หมู่ 3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

 

เครือข่ายสัตว์ปีก

 

สบปราบฟาร์ม สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

 

 28 หมู่ 4 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

เครือข่ายอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง

 

ฟาร์มไร่ปาคา  คุณอยุทธ์  ไชยยอง

 

48 หมู่ 13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 

 

 
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement