maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
หมูดำเชียงใหม่

รัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมได้น้อมเกล้าถวายสุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน16 ตัว เมื่อวันที่16 ธันวาคม2547... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ

นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ – ชื่อทางการค้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
Water Footprint ของการผลิตโคเนื้อ

Water Footprint ของการผลิตโคเนื้อ water footprint ของโคเนื้อเฉลี่ยทั่วโลก 15.5 m3  ต่อการผลิตเนื้อ 1 กก. รายละเอียดเพิ่มเติม...  
FAQ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Web Master   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 10:57 น.
 FAQ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
faq beef
arroworange ต้องการจองซื้อวัวกองบำรุงพันธุ์สัตว์ทำอย่างไร

ตอบ : ทำตามขั้นตอนตามลิ๊งค์นี้ http://www.dld.go.th/breeding/b/Ready/BuyBeefCattle.html
            แต่ไม่รับจองเฉพาะโคบราห์มัน

arroworange ขอใบพันธุ์ประวัติทำอย่างไร

ตอบ :  การขอใบพันธุ์ ประวัติวัวกรมปศุสัตว์ วัวที่ซื้อมาจาหน่วยงานของ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ทุกตัว สามารถขอใบพันธุ์ประวัติได้ ทำหนังสือแจ้งว่าต้องการใบพันธุ์ประวัติพร้อมแนบเอกสาร ตามนี้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

            1. ชื่อเจ้าของตรงกับในใบเสร็จรับเงิน ทำบันทึกขอพันธุ์ประวัติ โดยแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน + สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

            2. ชื่อเจ้าของไม่ตรงกับในใบเสร็จรับเงิน(ซื้อต่อมา) ทำบันทึกขอพันธุ์ประวัติ โดยแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน + สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของแรกและเขียนว่าได้จำหน่ายให้กับนาย...และลงลายมือ ชื่อ + สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของใหม่ รับรองสำเนาถูกต้อง

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใบเสร็จหายสามารถไปขอคัดสำเนาได้

 

FAQbio

arroworange ความหลากหลายทางชีวภาพ ( Biological Diversity ) คืออะไร

ตอบ : ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ระดับ
     1 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ( Ecolosystem Diversity )
     2 ความหลากหลายทางพันธุกรรม ( Genetic Diversity )
     3 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ( Species Diversity )

arroworange ความหลากหลายทางพันธุกรรม

ตอบ :  ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด แม้ในสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดสาย พันธุ์ต่างๆ อันเป็นรากฐานสำคัญที่เอื้ออำนวยให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตให้สอดคล้อง กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ได้อย่างมประสิทธิภาพ และสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้สืบไป

arroworange อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอบ : ในปี พ.ศ.2530 สหพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งโลก ได้ยกร่างสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on biological diversity - CBD) ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวางมาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่ที่หลากหลาย รวมถึงวางมาตรการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์

FAQLA1 clip image002
ใน อนุสัญญา ได้มีผลบังคับใช้เป็นระเบียบนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 ถือว่าเป็นอนุสัญญานานาชาติฉบับแรกที่ครอบคลุมการอนุรักษ์ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการลงสัตยาบันจากนานาประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้ลงสัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้เพียงได้ลงนามรับรองไว้ ตั้งแต่ปี 2535

อนุสัญญา มีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ
     1.อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
     2. ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
     3. แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

เนื้อหาของอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเป็นกรอบนโยบายที่กว้างซึ่งในการดำเนินงาน แต่ละประเทศจะต้องจัดทำนโยบายมาตรการและแผนการดำเนินงานขึ้นเอง ดังนั้น อนุสัญญา จึงได้เตรียมกลไก การเงิน คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกไว้สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวฃองประเทศกำลังพัฒนา

 

arroworange  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การค้า ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตอบ :
     - เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม พยายามวางเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงทรัพยากร บน "ความตกลงร่วมกัน"
     - แบ่งปันผลประโยชน์ จัดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม กัน        นั่นคือ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่การนำทรัพยากรพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมนั้น
     - จัดหาให้และหรือเอื้ออำนวยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ จัดหา/เอื้ออำนวยต่อการถ่ายทอดให้แก่ภาคีอื่น ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote sensing) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งใช้ทรัพยากรพันธุกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืชไร่ พืชสวน ที่เป็นอาหาร การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา จักต้องอยู่ "ภายใต้เงื่อนไขที่ยุติธรรม และด้วยความพึงพอใจที่สุด" และโดยที่มี "การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล"
FAQLA2 clip image001
การเงินสำหรับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
     - จัดห
าเงินทุนใหม่และเพิ่มเติม ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วต้องจัดหา ทรัพยากรการเงินทั้งใหม่และเพิ่มเติม เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการอนุวัตรการอนุสัญญา กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility - GEF) เป็นกลไกการเงินเฉพาะการ เพื่อบริหารการจัดการการเงินภายใต้อนุสัญญาฯสมัชชาภาคี (Conference of the paties)จะเลือกกลไกการเงินถาวรการประชุมสมัยที่สามในเดือนพฤศจิกายน 2539

กฎเกณฑ์สำหรับพิธีการ
     - สร้างกฎเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลพิธีการและกองทุน อนุสัญญา ไม่ระบุกฎเกณฑ์สำหรับพิธีการ สมัชชาภาคีต้องสร้างกฎเกณฑ์ สำหรับการประชุมเอง และสำหรับหน่วยสาขาใดๆ ที่จัดตั้งขึ้น เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ทางการเงินที่ควบคุมดูแลกองทุนแก่สำนักเลขาการอนุสัญญาฯ กฎเกณฑ์พวกนี้ต้องได้รับการยอมรับโดยทั่วไป มิใช่เป็นเสียงส่วนใหญ่เท่านั้น

arroworange ประเทศไทยกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอบ : การที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ กรุงเอริโอ เดอ จาเนโร เมื่อปี 2535 เพราะรัฐบาลได้มองเห็นประโยชน์และคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลาย ทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ และที่สำคัญ คือ รัฐบาลเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองอย่างเข้มแข็งได้ก็ ต่อเมื่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยได้
รับการอนุรักษ์ และมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืนนั่นเอง เพราะข้อสัญญาที่ปรากฎใน "อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ" เป็นการกำหนดพันธกรณีให้ประเทศที่เป็นภาคี มุ่งมั่นดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สามประการ คือ

FAQLA2 clip image001
1. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3. การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม

     แม้ว่า ขณะนี้ไทยยังมิได้ให้สัตยาบัน แต่ประเทศไทยได้ดำเนินการอนุรักษ์ ค้นคว้าและวิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลายทาง ชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยดี
ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับร่างระเบียบสำนักนายกฯ นี้แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2541 อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของระเบียบฯกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ขอปรับปรุงระเบียบให้มีความครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ ด้วยและคาดหวังว่าร่างระเบียบฯ นี้ จะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีนี้ต่อไป

 

 faq buff
arroworange กระบือเป็นสัตว์อนุรักษ์หรือไม่

ตอบ : กระบือปลักไทย จัดได้ว่าเป็นสัตว์พื้นเมืองที่ควรอนุรักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการเลี้ยง
เพื่อมีรายได้อย่างชัดเจน เช่น การจำหน่ายเพื่อการบริโภค และการใช้แรงงานด้วย ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงกระบือ
มากขึ้น ผลที่ได้รับก็คือ เป็นการการอนุรักษ์พันธุ์ไปพร้อมๆ กัน

arroworange กระบือแม่น้ำมีพันธุ์อะไรบ้าง
ตอบ : กระบือชนิดนี้พบในประเทศอินเดีย ปากีสถาน อิยิปต์ ประเทศในยุโรปตอนตะวันออก ไม่ชอบลงแช่โคลน แต่ชอบน้ำสะอาด
กระบือแม่น้ำมีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์มูร่าห์ พันธุ์นิลิ ราวี พันธุ์เมซานี พันธุ์เซอติ และพันธุ์เมดิเตอเรเนียน
arroworange กระบือคลอดลูกแล้วจะกลับมาเป็นสัดอีกเมื่อไหร่

ตอบ : แม่กระบือที่คลอดลูกแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 60 วัน มดลูกและอวัยวะสืบพันธุ์ถึงจะกลับคืนสู่สภาพปกติ 

arroworangeกระบือใกล้คลอดจะแสดงอาการอย่างไร
ตอบ : กระบือใกล้คลอดก่อนวันคลอดสองถึงสามวันเต้านมจะเต่งตึงและขยายใหญ่ขึ้น น้ำนมจะไหลเวลาบีบ หัวนมจะบวมขึ้น ท้องลด
กล้ามเนื้อและอวัยวะส่วนต่างๆ ที่อยู่ใกล้โคนหางจะแสดงอาการคลายตัว ทุรนทุราย แสดงอาการปวดท้องคลอด
arroworange ปัจจุบันกรมปศุสัตว์เลี้ยงกระบือนมหรือไม่ และเลี้ยงอยู่ที่ไหน
ตอบ : ปัจจุบันกรมปศุสัตว์เลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี ซึ่งสภานมแห่งชาติประเทศอินเดียได้น้อมเกล้าฯถวายกระบือพันธุ์เมซานี
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จำนวน 50 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 45 ตัว)
ปัจจุบันเลี้ยงอยู่ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และยังสนับสนุนกระบือพันธุ์เมซานีไปเลี้ยงที่โครงการหลวง
หนองเขียว อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ จำนวน 10 ตัว
arroworange พ่อพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้งานควรมีอายุเท่าไหร

ตอบ : พ่อพันธุ์ที่เหมาะสมควรมีอายุระหว่าง 3 ปีครึ่งถึง 10 ปี  ทั้งนี้ต้องดูความสมบูรณ์พันธุ์ด้วย

arroworange ทำไมหน้าแล้งโคถึงผอมในขณะที่กระบือยังอ้วนอยู่

ตอบ : ความแตกต่างทางด้านสรีระวิทยา และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้กระบือมีความแตกต่างจากโคและเอื้อประโยชน์
ในการนำเอาสารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค

 

 faq d
arroworange กองบำรุงพันธุ์สัตว์มีโคซาฮิวาล (SW) ขายหรือไม่

ตอบ : โคพันธุ์ซาฮิวาล (รวมทั้งน้ำเชื้อ) มีจำหน่ายที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ตู้ ปณ. 40 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร 044-313-072 ทั้งนี้ต้องขึ้นบัญชีจองไว้ก่อน และต้องดูวัตถุประสงค์การเลี้ยงโคของผู้ที่จะซื้อด้วย เพราะเป้าหมาย
การเลี้ยงโคซาฮิวาลของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ คือ การอนุรักษ์โคพันธุ์ซาฮิวาล ถ้าผู้ใดต้องการเลี้ยงโคซาฮิวาลต้องเลี้ยงแบบอนุรักษ์พันธุ์แท้

arroworange พบปัญหาเกี่ยวกับโรคโคนม
ตอบ : โทรไปสอบถามได้ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 02-579-8908-14
arroworange ข้อมูลโปรแกรม DHI

ตอบ :
สอบถามข้อมูลของโปรแกรม DHI สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร โทร 02-653-4451 หรือ 02-653-4444 ต่อ 3221,3222

ต้องการขอโปรแกรมไปใช้ ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงค์มาที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400 แล้วทางกลุ่มวิจัยฯ โคนมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

arroworange อยากเลี้ยงโคนมต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : พื้นที่เลี้ยงโคต้องอยู่ในเขตชลประทาน มีน้ำตลอดปีใช้พื้นที่ 3 ไร่ ต่อโค 1 ตัว ในการปล่อยแทะเล็มทั้งปี หากนอกเขตชลประทาน
ที่อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ต้องใช้พื้นที่ 5 ไร่ ต่อโค 1 ตัว ถ้ามีการปลูกหญ้าแบบปราณีต ใช้วิธีตัดมาให้โคกิน  มีการใส่ปุ๋ยให้น้ำ สามารถ
ใช้พื้นที่เพียง  1 - 1.5 ไร่  สำหรับเลี้ยงโคนม  1  ตัว เช่น  การปลูกหญ้าเนเปียร์แบบประณีต  ตัดทุก ๆ  6  สัปดาห์   ใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่ตัด
ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 3,000 กก./ไร่/ปี หรือน้ำหนักสด 12,000 กก./ไร่/ปี  ส่วนหญ้ารูซี่ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2,000 - 2,500
กก./ไร่/ปี หรือน้ำหนักสด 8,000 - 10,000 กก./ไร่/ปี ทั้งนี้ปริมาณหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ที่ผลิตได้จะเป็นตัวบ่งชี้จำนวนโค
ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้   โดยทั่วไปโคนมจะกินหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ 10 - 15 % ของน้ำหนักตัว  เช่น  โคมีน้ำหนักตัว  300 กก.
จำเป็นต้องหาพืชอาหารสัตว์ให้โค 30 - 45  กก. อย่างไรก็ตามโคจะกินหญ้าได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของพืชอาหารสัตว์
ถ้าหญ้าอ่อนโคกินได้มาก ส่วนหญ้าแก่โคจะกินได้น้อยหรือใช้ประโยชน์ได้น้อย  นอกจากนั้นตั้งแต่ปี 2542  หากจะเลี้ยงโคนมผู้เลี้ยงจำเป็น
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนม และการผลิตน้ำนมดิบของประเทศไทย  เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐาน    จึงมีสิ่งที่ต้องทราบดังนี้
  1. ทำเลที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ห่างจากศูนย์รวมนมไม่เกิน  20  กม.  และอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า  5  กม.
  2. ต้องมีโรงเรือนเลี้ยงโคนม   โรงรีดนม   มีพื้นที่ต่อโค  1  ตัวไม่น้อยกว่า  4  ตารางเมตรสำหรับโคยืนโรง   และมีพื้นที่ต่อโค  1  ตัวไม่น้อยกว่า   6  ตารางเมตรสำหรับโรงเลี้ยงระบบปล่อย
  3. ต้องมีคู่มือการจัดการฟาร์ม
  4. มีระบบบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  5. มีการจัดสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมูลสัตว์  น้ำเสีย   และซากสัตว์
  6. มีการผลิตน้ำนมดิบที่สะอาด
  7. การจัดการด้านสุขภาพ

รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้จาก    คู่มือระเบียบการปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบของประเทศไทย  พ.ศ.  2542

arroworange โคพันธุ์ไทยฟรีเชียน (TF) และ โคพันธุ์ ที เอ็ม แซด (TMZ) แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ :

โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน (TF) หมายถึง  โคนมที่มีสายเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนสูงกว่า 75 % เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า
“ โคเลือดสูง ” หรือเป็นโค Upgrade โคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยมีเป้าหมายสามารถให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 4,500  กิโลกรัม
ต่อระยะการให้นม มีความสมบูรณ์พันธุ์ดี และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบ ร้อนชื้นได้ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ ในการเลี้ยงโคนมมาแล้ว

โคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด (TMZ) หมายถึง  โคนมที่มีสายเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 75 %ส่วนอีก 25 % เป็นโคพันธุ์ซีบู ูหรือโคนมลูกผสมบราห์มันพื้นเมืองหรือเรดซินดี้พื้นเมือง หรือเกษตรกรทั่วไปมักเรียกโคพันธุ์นี้ว่า “โคเลือด 75 ”  เป้าหมาย สามารถให้
ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 3,500 กิโลกรัมต่อระยะการให้นม  ทนต่อโรคแมลงและเห็บ มีความสมบูรณ์พันธุ์ดี และสามารถปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นได้ดี   โคพันธุ์นี้เหมาะสำหรับเกษตรกรรายใหม่และรายย่อย  ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการเลี้ยงและศึกษาโคนมพันธุ์นี้ ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จังหวัดนครราชสีมา

 

faq copy

arroworange ปัจจัยที่ทำให้ไข่เป็ดฟักมีเชื้อดี ได้แก่อะไร

ตอบ
การทำให้ไข่ฟักมีเชื้อดี ในการฟักไข่ถ้าไข่ไก่มีเชื้อ หรือเชื้อตายมาก นอกจากจะทำให้เสียเนื้อที่ในตู้ฟักไข่แล้ว
ยังขาดทุนค่าไข่สดอีกด้วย ไข่มีเชื้อที่ดีขึ้นกับสิ่งต่อไปนี้
      - ช่วงเวลาที่เอาตัวผู้เข้าผสม
      - ฤดูกาล
      - อาหาร
      - อายุพ่อ-แม่พันธุ์
      - การไข่  
      - การเลือกคู่ผสมพันธุ์
      - การผสมพันธุ์
arroworange ที่เหมาะสมในการฟักไข่เป็ด ควรเป็นช่วงใด
ตอบ
อายุ ไข่จากแม่เป็ดที่ไข่มาแล้ว 2-3 อาทิตย์ จะมีเปอร์เซ็นต์ฟักออกดีมาก จนถึงอายุ 12-14 สัปดาห์ หลังจากนั้นเปอร์เซ็นต์การฟักออกจะค่อยๆต่ำลง แม่เป็ดที่ไข่ปีแรกหรืออายุหลังจาก 6-18 เดือน
จะมีเปอร์เซ็นต์การฟักออกแข็งแรง สมบูรณ์กว่าปกติ
arroworange การผสมพันธุ์หลังจากปล่อยพ่อพันธุ์เข้าคุมฝูงกี่เดือนจึงจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์ใหม่
ตอบ
3 เดือนควรเปลี่ยนพ่อพันธุ์
arroworange การเก็บรักษาไข่ฟัก ควรปฏิบัติอย่างไร
ตอบ

1. เก็บไข่จากเล้าบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 3-6 ครั้ง ทำความสะอาดโดยการรมยาก่อนเก็บเข้าห้องเย็น รมยาด้วยด่างทับทิมผสมฟอร์มาลีน
2. ระวังอย่าให้ไข่สกปรกเปรอะเปื้อน
3. วางไข่ให้ด้านป้าน ซึ่งมีช่องอากาศขึ้นตรง
4. อย่าให้ไข่ฟักเปื้อนน้ำมันเครื่อง เพราะจะไปอุดตันที่เปลือกได้ไข่

5. ควรนำไข่ฟักเข้าฟักทุกอาทิตย์ หรือทุก 3-4 วันยิ่งดี แม้มีห้องเย็นก็ไม่ควรเก็บไข่นานเกิน 2 อาทิตย ์
6. รักษาห้องเก็บไข่ให้สะอาด ถาด หรือภาชนะใส่ไข่สะอาด อย่าให้มีกลิ่นเป็นพิษ

arroworange การฟักไข่นกกระ จอกเทศโดยตู้ฟักไข่มีการจัดการและปัจจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
ตอบ
1.
อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 35.5-36.3 องศาเซลเซียล
2.
ความชื้น( Humidity ) ความชื้นที่เหมาะสม ประมาร 20-25 % หากความชื้นน้อยไปลูกนกจะติดเปลือกและตาย
3.
การ ระบายอากาศ (Ventilation) การที่อุณหภูมิและความชื้นจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เกิดปฏิกริยาละลายเข้าในระบบ การดูดซึมของตัวลูกนกได้จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนไปช่วยทำปฏิกริยาเพื่อเปลี่ยน ให้เป็นพลังงานส่วนที่เป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกทางเปลือกหากไม่มีการระบายอากาศ ออกจะทำให้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สูงมากขึ้นจนเป็นอันตรายต่อลูกนก ปริมาณออกซิเจนในอากาศที่เหมาะสมคือ 21%
4.
การกลับไข่ (Turning) การกลับไข่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อลูกนกแห้งติดเปลือกไข่ คงรกลับไข่อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ถ้าเป็นตู้อัติโนมัติจะตั้งกลับทุกๆ  2  ชั่วโมง
5.
การ ส่องไข่ ( candling ) สำหรับการส่องไข่นกกระจอกเทศ จะทำ 2-3 ครั้ง โดยในครั้งแรกจะส่องเมื่อฟักไข่ไปแล้ว 7-10 วัน แต่ถ้ายังไม่แน่ใจ อาจส่องดูอีกครั้งเมื่อฟักไปแล้ว 20-21 วัน

  arroworange การผสมเทียมไก่ มีวิธีการใช้อย่างไร

ตอบ

พ่อ 1 ตัว ผสมกับตัวเมียได้ 30-50 ตัว การผสมครั้งหนึ่งๆ น้ำเชื้อสามารถอยู่ในท่อนำไข่ของตัวเมีย 7-10 วัน วิธีผสมเทียมในทางปฏิบัติมี 3 ขั้นตอน

1.

ขั้นตอนการรีดน้ำ ชื้อตัวผู้ จะต้องใช้คน 2 คน คือ คนอุ้มไก่ตัวผู้กระชับไว้ที่เอวยื่นหางไก่ออกข้างหน้า หัวไก่อยู่ด้านหลังของคนอุ้มให้ไก่อยู่ระหว่างเอวกับแขนขวาขณะอีกคนหนึ่งทำ การรีดน้ำเชื้อไก่มือขวา           คนรีดน้ำเชื้อถือกรวยเล็กสำหรับรองรับน้ำเชื้อหรือจะเป็นแก้วน้ำหรือถ้วย พลาสติกขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ภาชนะต้องล้างสะอาด ล้างด้วยน้ำกลั่น หรือน้ำเกลือที่เตรียมไว้สำหรับเจือจางน้ำเชื้อไก่ เวลารีดน้ำเชื้อ ควรใช้มือซ้าย ลูบหลังพ่อไก่เบาๆจากโคนปีกผ่านมาที่หลังและโคนหาง

2.
เมื่อ ได้น้ำเชื้อมาแล้วให้ทำเจือจางโดยใช้กลั่นที่ละลายเกลือแกงบริสุทธิ์ความ เข้มข้นของเกลือเท่ากับ 0.75% จำนวน 2-3  เท่าของน้ำเชื้อใช้ปลายไซริ้งที่ใช้ฉีดน้ำเชื้อคนให้เข้ากันให้ดี แล้วจึงนำไปฉีดเข้าที่ปากทางเข้าท่อของไก่ตัวเมีย ตัวละ 0.01 - 0.02 ซี ซี หรือ 1ซี ซี ฉีดได้ 50-100 ตัว
3.
การ ฉีดน้ำเชื้อตัวเมียต้องใช้ 2 คนขึ้นไปให้ใช้มือเปิดหางแม่ไก่ให้กระดกขึ้นพอเห็นทวารและปากท่อนำไข่ที่แม่ ไก่จะดันปากท่อนำไข่ โผล่ออกมาจะเห้นอยู่ด้านซ้ายของทวารหนัก ที่ปากท่อนี้เป็นที่สอดไวซิ้งเข้าไปประมาณ 1-2 นิ้ว ในแนวขนานกับลำตัว แล้วฉีดน้ำเชื้อเข้าไป

 

 faq s
arroworange ควรจะเลี้ยงแพะพันธุ์ไหนดี

ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงแล้วจะขายใคร ตลาดที่จะขายส่วนใหญ่ต้องการบริโภคเนื้อหรือนม อาหารที่ใช้ เลี้ยงมีเพียงพอหรือไม่

แพะนมต้องเสริมอาหารข้นหรือพืชตระกูลถั่วเพื่อให้แพะใช้ผลิตน้ำนม
- แพะเนื้อ ที่ให้ผลผลิตเนื้อสูง ได้แก่ แพะพันธุ์บอร์
- แพะนม ที่ให้ผลผลิตนมสูง ได้แก่พันธุ์ซาเนน
- แพะกึ่งเนื้อกึงนม แนะนำเลี้ยงแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน
เกษตรกรรายใหม่หรือรายย่อย ควรเริ่มต้นเลี้ยงแพะพื้นเมืองหรือลูกผสมระดับเลือด 50-75 %

arroworange ควรเริ่มต้นเลี้ยงแพะอย่างไร

ตอบ : เกษตรกรรายใหม่ควรซื้อแพะจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ ปลอดโรค จำนวนเริ่มต้นเลี้ยง 5-10 ตัว ขึ้นกับ ประสบการณ์และทุนทรัพย์

ใช้พ่อ 1 ตัว ต่อแม่ 4-9 ตัว ลูกตัวเมียคัดลักษณะดีเก็บไว้ทำพันธุ์ เพื่อขยายฟาร์ม ส่วนลูกตัวผู้ขายพันธุ์หรือขุนขายเนื้อ

arroworange ต้นทุนการเลี้ยงแพะ

ตอบ : การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าอาหาร 75 % แต่สำหรับแพะกินอาหารได้หลากหลาย เนื่องจากแพะมีตุ่มรับรสขม

กินใบไม้ต่างๆ ได้ สามารถใช้วัสดุเหลือจากการเกษตร เปลือกผลไม้ จากตลาดสด ทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารได้

arroworange ตลาดแพะอยู่ที่ไหน

ตอบ : ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิม นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกา ตะวันออกกลาง มาเลเซีย ดังนั้นผู้ เลี้ยงควรคำนึงถึงตลาดผู้บริโภค

โรงแรมนักท่องเที่ยวด้วย เพราะค่าน้ำมันขนส่งที่แพงขึ้น

arroworange ควรจะเลี้ยงแกะพันธุ์ไหนดี

ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงแล้วจะขายใคร ตลาดที่จะขายส่วนใหญ่ต้องการบริโภคเนื้อ  อาหารที่ใช้เลี้ยงมีเพียงพอหรือไม่
- แกะเนื้อ ที่ให้ผลผลิตเนื้อสูง ได้แก่ พันธุ์ดอร์เปอร์ ซานต้าอิเนส และคาทาดีน
- แกะขน ที่ให้ผลผลิตนมสูง ได้แก่ พันธุ์บอนด์ และคอร์ริเดล
เกษตรกรรายใหม่หรือรายย่อย ควรเริ่มต้นเลี้ยงแกะพื้นเมืองหรือลูกผสมระดับเลือด 50-75 %

arroworange ควรเริ่มต้นเลี้ยงแกะอย่างไร

ตอบ : เกษตรกรรายใหม่ควรซื้อแกะจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ ปลอดโรค จำนวนเริ่มต้นทดลองเลี้ยง 5-10 ตัว ขึ้นกับประสบการณ์

และทุนทรัพย์ใช้พ่อ 1 ตัว ต่อแม่ 4-9 ตัว ลูกตัวเมียคัดลักษณะดีเก็บไว้ทำพันธุ์ เพื่อขยายฟาร์ม ส่วนลูกตัวผู้ขายพันธุ์หรือขุนขายเนื้อ

arroworange ต้นทุนการเลี้ยงแกะ

ตอบ : การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าอาหาร 75 % และแกะจะกินหญ้าประมาณ 3 ใน 4 ส่วน ของปริมาณอาหารที่กินได้  

arroworange ตลาดแกะอยู่ที่ไหน

ตอบ : ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิม โรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง

ดังนั้น ผู้เลี้ยงควรคำนึงถึงตลาดผู้บริโภค โรงแรมนักท่องเที่ยวด้วย เพราะค่าน้ำมันขนส่งที่แพงขึ้น

arroworange ควรจะเลี้ยงกวางพันธุ์ไหนดี

ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงแล้วจะขายใคร ตลาดที่จะขายส่วนใหญ่ต้องการบริโภคเนื้อหรือเขาอ่อน อาหารที่ใช้เลี้ยงมีเพียงพอหรือไม่

กวางต้องเสริมพืชตระกูลถั่วเพื่อสร้างเขาอ่อน
- กวางเนื้อ ที่เลี้ยงเพื่อให้ผลผลิตเนื้อ ได้แก่ กวางรูซ่า  กวางแซมบ้า
- กวางที่เลี้ยงตัดเขาอ่อน ได้แก่พันธุ์กวางแซมบ้า กวางซีก้า
เกษตรกรรายใหม่หรือรายย่อย ควรเริ่มต้นทดลองเลี้ยงกวางรูซ่า

arroworange ควรเริ่มต้นเลี้ยงกวางอย่างไร

ตอบ : เกษตรกรรายใหม่ควรซื้อกวางจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ ปลอดโรค จำนวนเริ่มต้นเลี้ยง 5-10 ตัว ขึ้นกับทุนทรัพย์ ใช้พ่อ 1 ตัว

ต่อแม่ 4-9 ตัว ลูกตัวเมียเก็บไว้ทำพันธุ์เพื่อขยายฟาร์ม ลูกตัวผู้ขุนขายเนื้อ

arroworange ต้นทุนการเลี้ยงกวาง

ตอบ : การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าอาหาร 75 % แต่สำหรับกวางกินอาหารได้หลากหลาย สามารถใช้วัสดุเหลือจากการ

เกษตรเปลือกผลไม้จากตลาดสด ทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารได้

arroworange ตลาดกวางอยู่ที่ไหน

ตอบ : ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็น ผู้มีฐานะ นักท่องเที่ยว
ดังนั้น ผู้เลี้ยงควรคำนึงถึงตลาดผู้บริโภค โรงฆ่าสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 14:30 น.
 

tossaporn
นายทศพร  ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

สำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์
 
เอกสารเผยแพร่
bannerebreeding
animalnative
udomsook
iconOVB
dhiregister1
goatsheepregister1
doc image
dld-eop1
jobdld
idp
icontracktor
 faqbahgi
 banner questionaire2
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement