maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
หน่วยงานภายใน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 10:14 น.
:: ส่วนกลาง ::
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
โทรศัพท์
e-mail address
69/1 พญาไท ราชเทวี กทม. 10400
0-2653-4922
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4922
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม                         
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4451
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4444 (ต่อ) 3223
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4452
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4453
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4454
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4870
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
02-653-4444 (ต่อ) 3213
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
:: ส่วนภูมิภาค ::
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail address
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง                                              
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260             
0-3635-7319,0-3635-7208,
0-3632-7208/F.0-3635-7208
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี                                                   
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
0-3728-8154
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.38 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
0-3728-8125, 0-3728-8123
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.22 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000                                             
0-3723-1806
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
63 ม.2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
0-3941-1481
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0-4451-2828
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
0-3646-1600
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
0-4431-5444
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
0-4431-3072
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.11 ปท.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
0-4481-0644
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
0-4460-5969
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
0-4561-2507
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.80 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4525-9952/0-4525-9996
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
0-4326-1194
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
0-4377-7270
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
0-4258-1108
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ม.1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
0-4284-1517
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
0-4275-6013
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.289 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4225-0710,0-4224-4297/
F.0-4224-4297
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
0-5331-1836
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
0-5368-4031
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.14 อ.เมือง (หนองระบู) จ.พะเยา 56000
0-5446-6080
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.14 อ.เมือง จ.แพร่ 54000
0-5464-6457
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
0-5589-0712,0-5554-0603/
F.0-5554-0603
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
0-5526-8028
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
5 ม.17 ต.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
0-5623-7256
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.9 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3222-8418
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
0-3544-6216
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.32 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7727-4250/F.0-7727-4554
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
0-7561-8053
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช 80130
0-7535-4921,0-7535-4933/
F.0-7535-4921
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.35 ปทจ. จ.ยะลา 95000
0-7320-3218
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
0-7334-0402
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.เทพา จ.สงขลา 90150
0-7431-8041
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
0 7520 3040
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:33 น.
 
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement