maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
3องค์กรผนึกกำลังดันตั้งโรงงานวัคซีนต้นแบบ
ข่าวปศุสัตว์ - ข่าวปศุสัตว์
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 15:23 น.

news img_350210_1_resize หน่วยงานวิจัยไทย ผลักดันตั้งโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการแพทย์ และสารออกฤทธิ์ทางยา ตั้งเป้าระยะยาว 10 ปียืนด้วยลำแข้งตัวเอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สร้าง 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ทั้ง 3 หน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างบุคลากร และองค์ความรู้จากการก่อตั้งโรงงานต้นแบบผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรฐานจีเอ็มพีแบบอเนกประสงค์ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการแพทย์และสารออกฤทธิ์ทางยา

 “โรงงานต้นแบบจะเป็นหน่วยงานผลิตวัคซีนพื้นฐาน รองรับความต้องการใช้ในระดับประเทศในอนาคต ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตยาระดับอุตสาหกรรมโดยมีโรงงานผลิตยามากถึง 160 แห่ง แต่ไม่มียาตัวไหนที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาใช้เองในประเทศ เป็นการนำเข้าทั้งหมด" รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว

 ความร่วมมือดังกล่าวมีกรอบเวลา 10 ปี โดยปีนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาโรงงานต้นแบบและทดสอบระบบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีในห้องปฏิบัติการทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเริ่มทดลองเดินเครื่องผลิตเพื่อขอการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพีและการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาในปีหน้า และจะมีการหารือร่วมกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ ผู้ผลิตยาจากภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อพิจารณาชนิดของวัคซีนและยาสำหรับการเริ่มเดินเครื่องผลิต

 ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  (ไบโอเทค สวทช.) สร้างองค์ความรู้ในการก่อสร้างห้องทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จนสามารถสร้างห้องปฏิบัติการมูลค่ากว่า 400 ล้านบาทแล้วเสร็จในปีที่แล้ว และอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ภายใน

 “โรงงานต้นแบบหลังแรกที่สร้างเสร็จ ทีมวิจัยตั้งเป้าจะใช้เป็นสถานที่รองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการแพทย์ที่ใช้เชื้อจุลินทรีย์เป็นวัตถุดิบ และคาดจะสามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการแพทย์ได้ปีละ 3 ผลิตภัณฑ์ต่อโรง โดยการผลิตจะประเมินจากความต้องการใช้ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก” รศ.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีวิทยาเขต และผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ มจธ. กล่าว

 หลังจากสร้างโรงงานต้นแบบหลังแรกเสร็จในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า จะเสนอขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับสร้างโรงงานต้นแบบหลังที่สอง รองรับการผลิตที่ใช้เซลล์จากสัตว์เป็นวัตถุตั้งต้นในอนาคต

 แนวคิดสร้างโรงงานต้นแบบผลิตวัคซีนแห่งชาติถูกผลักดันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ความล่าช้าเกิดจากปัจจัยหลายด้าน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาด้านนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้มานานถึง 30 ปี การสร้างโรงงานต้นแบบของ มจธ.อาศัยประสบการณ์จากการสร้างโรงงานต้นแบบหลากหลายประเภท ทั้งผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปอาหาร และนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมที่สุด รองอธิการฯ มจธ. เชื่อว่าโรงงานต้นแบบสามารถตอบสนองความต้องการของคนในประเทศได้สูงสุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเพทธุรกิจ

 
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement