maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
เจาะใจ...แม่ทัพใหญ่สายธุรกิจ เบทาโกร
ข่าวปศุสัตว์ - ข่าวปศุสัตว์
Tuesday, 12 April 2011 07:50
There are no translations available.

เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารรายใหญ่รายหนึ่ง ปัจจุบันแบ่งสายบริหารธุรกิจเป็น 6 สาย

ได้แก่
1. สายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ 2. สายธุรกิจไก่ 3. สายธุรกิจสุกร 4. สายธุรกิจอาหาร 5. สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ 6. สายธุรกิจอื่นๆ

มีเป้าหมายยอดขายรวมปี 2554 มูลค่า 61,000 ล้านบาท ทั้ง 6 สายนี้ สำหรับสายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ เรียกได้ว่าเป็นสายธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับเครือเบทาโกรมากที่สุด โดยปี 2554 ธุรกิจสายนี้มีเป้าหมายยอดขาย 34,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น  55% ของรายได้รวมทั้งเครือ "ฐานเศรษฐกิจ" เปิดใจ ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ แม่ทัพใหญ่ ถึงนโยบายและทิศทางบริหารธุรกิจ

โครงสร้างสายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์
 "ณรงค์ชัย" กล่าวว่า สายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ ของเครือเบทาโกร จะรับผิดชอบธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคทั้งหมดนอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ส่วนภูมิภาค 13 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ระยอง   หัวหิน สุพรรณบุรี หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และ 3 แห่งสุดท้ายเปิดพร้อมกันเดือนเมษายนนี้ ที่จังหวัดลำปาง สกลนคร กระบี่  นอกจากนี้ยังมีสำนักงานสาขาอีก 47 แห่ง รวมแล้วมีสำนักงานสาขาทั้งหมด 60 แห่งทั่วประเทศ  โครงสร้างการบริหารงานเป็นโครงสร้างเดียวกันหมดทั้งประเทศ

จะว่าไปแล้วสายธุรกิจนี้เหมือนสายธุรกิจผสมสิบ คือเครือ มีธุรกิจอะไรเรามีหมด กล่าวคือเรา (สายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์) มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เอง ผลิตเพื่อใช้เองและเพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือและภาคใต้ มีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สุกร ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ ศูนย์ผลิตลูกไก่เนื้อ  โครงการไก่เนื้อประกันราคา โครงการไก่เนื้อจ้างเลี้ยง โครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยง เพื่อผลิตและจำหน่ายสุกรมีชีวิต และไก่เนื้อมีชีวิต โรงงานแปรรูปสุกร  โรงงานแปรรูปไก่ เพื่อผลิตสุกรชิ้นส่วน และไก่ชิ้นส่วนจำหน่าย  ขณะเดียวกันเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทในเครือไปจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ลูกชิ้นไส้กรอก ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ชิ้นส่วนสุกรชำแหละ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกเพื่อการส่งออก

แผนการขยายงานในอนาคต:
ธุรกิจภูมิภาค เรามีการเลี้ยงสัตว์เองทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ปัจจุบันนี้เรามีสุกรแม่พันธุ์ 45,000 แม่  มีไก่ไข่ยืนกรง 1.7 ล้านตัว  ซึ่งทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงเอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นโครงการจ้างเลี้ยง และโครงการประกันราคา ที่ร่วมดำเนินการกับเกษตรกรทั่วประเทศ เราจะขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น ในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งการผลิตปศุสัตว์และการจัดจำหน่าย โดยพยายามจะปิดช่องโหว่ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหลือน้อยที่สุด ขณะเดียวกันเราต้องคำนึงถึงธุรกิจท้องถิ่น ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผล ถึงส่วนแบ่งการตลาดที่ควรจะเป็น เราต้องเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจท้องถิ่นเท่านั้น

จากการขายสัตว์มีชีวิตสู่กระบวนการแปรรูป:
 ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมทุกบริษัทเหมือนกันหมดคือ ช่วงเริ่มต้นจะเลี้ยงสัตว์ ขายสัตว์มีชีวิต แต่เนื่องจากสัตว์มีชีวิตมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายกับความต้องการซื้อ ระยะหลังหลายบริษัทมุ่งสู่การแปรรูป โดยสายธุรกิจภูมิภาค เครือเบทาโกรแปรรูปมาได้ 8 ปีแล้ว

โรงงานแปรรูปสุกร ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แห่ง ที่ภาคใต้ได้แก่ โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง มีกำลังผลิตวันละ 240 ตัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น กำลังผลิตวันละ 480  ตัว ภาคเหนือ ได้แก่ โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กำลังการผลิตวันละ 200 ตัว  ซึ่งทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเครื่องหมาย Q จากกรมปศุสัตว์ ส่วนโรงงานแปรรูปไก่ มาตรฐานการส่งออก อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดพัทลุง  กำลังการผลิตวันละ 40,000 ตัว  และแห่งที่ 2 ที่จะดำเนินการก่อสร้างเร็วๆ นี้คือที่ภาคเหนือ โดยมีกำลังการผลิตเท่ากันกับที่พัทลุง

แผนขยายธุรกิจอาหารสัตว์:
 ปัจจุบันธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งรับผิดชอบโดยสายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ เครือเบทาโกร มีโรงงานอาหารสัตว์ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง กำลังการผลิตรวมกัน 2 ล้านตันต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างแห่งที่ 9 ที่จังหวัดลพบุรี กำลังการผลิตปีละ 360,000 ตัน เท่ากับว่าปีหน้าเครือเบทาโกรจะมีกำลังผลิตอาหารสัตว์เบ็ดเสร็จปีละ 2.4 ล้านตัน โดยสินค้าทั้งหมดใช้ภายในเครือ 60% ส่วนที่เหลืออีก 40% ขายให้กับผู้ใช้ภายนอก

เบทาโกรรุกธุรกิจภูมิภาค?
สายธุรกิจอื่นๆ ของเครือเขาก็มีแผนขยายในแต่ละส่วนออกไป แต่ผมซึ่งดูแลธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ได้วางแผนขยายงานในส่วนที่รับผิดชอบ เห็นว่าภูมิภาคหลายจังหวัดยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมาก ปีนี้สายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ตั้งเป้ายอดขาย 34,000 ล้านบาท  ผมคิดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า (ปี 2557) จะโตได้อีก 50%  หรือยอดรายได้รวมจะแตะ 50,000 ล้านบาท

สาเหตุที่มองว่าต่างจังหวัดยังขยายตัวได้อีกมากนั้น เพราะว่าคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น รายได้ของคนไทยดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือมีความต้องการบริโภคในสิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เครือเบทาโกรกำลังทำ คือผลิตสินค้าที่สะอาดและปลอดภัย (Food Safety)

"เรากระจายธุรกิจออกต่างจังหวัด เพราะได้ไปสร้างงานให้กับสังคม ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการทำอาชีพปศุสัตว์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยู่ไกลพื้นที่ได้ดี คนในชนบทมีโอกาสได้บริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ที่สะอาดและปลอดภัย คุณภาพเดียวกับคนกรุงเทพฯ"

เครือเบทาโกรไม่ได้ขยายธุรกิจเฉพาะส่วนที่เป็นต้นน้ำและกลางน้ำคือการผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ เท่านั้น แต่ยังได้ขยายงานด้านค้าส่งและค้าปลีกนั่นคือ ร้านเบทาโกรช็อป (Betagro Shop) ซึ่งสิ้นปีนี้จะมีร้านเบทาโกรช็อปส่วนที่ธุรกิจภูมิภาครับผิดชอบรวม 72 ช็อป และจะเพิ่มเป็น 100 ช็อปในปี 2555

สยายปีกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน:
ณรงค์ชัย กล่าวว่าสายธุรกิจภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งรับผิดชอบครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน ขณะนี้ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศลาวและประเทศกัมพูชา โดยทั้งสองประเทศนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้ตั้งสำนักงานตัวแทนที่ประเทศพม่า เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน ตอนนี้ธุรกิจเบทาโกรที่กัมพูชาได้นำอาหารสัตว์จากประเทศไทยไปจำหน่ายประมาณ 3,500 ตันต่อเดือน สร้างฟาร์มแม่พันธุ์สุกรจำนวน 1,500 แม่ ลูกสุกรที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งเลี้ยงเองประมาณ 70% และอีก 30% นำออกสู่โครงการจ้างเลี้ยง  ตลาดสุกรกัมพูชามีโอกาสเติบโตเพราะปัจจุบันยังนำเข้าจากประเทศไทยถึงวันละ 2,000 ตัว ขณะเดียวกันเรามีโครงการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ขนาดกำลังผลิต 12,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่ประเทศลาวมีการนำอาหารสัตว์ไปจำหน่ายเดือนละประมาณ 1,000 ตัน มีฟาร์มแม่พันธุ์สุกร 1,000 แม่  และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงไก่ไข่ และดำเนินธุรกิจไข่ไก่ในประเทศลาว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement