maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์” PDF พิมพ์ อีเมล
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 16:57 น.

002 resize

น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์"  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของสำนักพัฒนันธุ์สัตว์ ซึ่งจะเป็นการระดมสมองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฯ สถานีฯ รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนคุมพัสดุ   หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด   ยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

 

 
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement