ไก่แดงสุราษฏร์

(Dang Surat Chicken)

 

ทะเบียนพันธุ์สัตว์ เลขทะเบียนที่ CND 03/2010 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553

 

dange

 

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

กรมปศุสัตว์ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์แดงสุราษฎร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

 

ลักษณะประจำพันธุ์

  • เพศผู้ มีลักษณะหงอนเป็นแบบหงอนถั่ว สีหน้าแดง สีตาเหลืองอมน้ำตาล สีปากน้ำตาล มีขนสร้อยคอและสร้อยหลังสีแดง สีขนหางมีทั้งสีดำและแดง สีขนลำตัวแดง สีผิวหนังขาวอมเหลือง แข้ง และปากสีเหลือง
  • เพศเมีย มีลักษณะหงอนเป็นแบบหงอนถั่ว สีหน้าแดง สีตาเหลืองอมน้ำตาล สีปากน้ำตาล สีขนสร้อยคอสีแดงและแดงอมดำ สีขนหางดำและแดง สีขนลำตัวแดงและแดงปนดำ สีผิวหนังขาวอมเหลือง แข้ง และปากสีเหลือง

 

ข้อดีเด่น

เลี้ยงง่าย หากินเก่งในธรรมชาติ สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ/สถานที่เลี้ยง เลี้ยงในฟาร์ม เลี้ยงในหมู่บ้านเครือข่าย
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (วัน)  192.5 231.5 
น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก (กรัม)  1,843.5  1,745.6
ผลผลิตไข่ต่อปี (ฟอง)   114.1  32.8
น้ำหนักอายุ 12 สัปดาห์ (กรัม) 1,073.2 -
น้ำหนักอายุ 16 สัปดาห์ (กรัม) 1,395.9 -
น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ (กิโลกรัม)    
  • เพศผู้
3,026.8 -
  • เพศเมีย
2,035.8 -

 

 หน่วยงานที่เลี้ยงในปัจจุบัน

  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี