ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์

(Lueng Hang Kao Kabin Chicken)

 

ทะเบียนพันธุ์สัตว์ เลขทะเบียนที่ CND 02/2010 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553

 

kabin 1

 

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

กรมปศุสัตว์ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก 

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เพศผู้ มีลักษณะหงอนเป็นหงอนถั่ว, สีหน้าแดง, สีตาเหลืองอมน้ำตาล, สีปากเหลืองและเหลืองปนดำ, สีขนสร้อยคอ-หลังเหลืองหรือเหลืองอมแดง, สีขนหางดำแซมขาว, สีขนลำตัวดำมีกระขาว, สีผิวหนังเหลืองขาวอมเหลือง และสีแข้งเหลือง
 • เพศเมีย มีลักษณะหงอนเป็นหงอนถั่ว, สีหน้าแดง, สีตาเหลืองอมน้ำตาล, สีปากเหลืองและเหลืองปนดำ, สีขนคอดำ, สีขนหางและลำตัวดำมีจุดขาว, สีผิวหนังเหลืองขาวอมเหลือง, สีแข้งเหลืองและเหลืองปนดำ

ข้อดีเด่น

โตเร็ว แข็งแรง เป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในแถบภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำหน่ายได้ราคาสูง โดยเฉพาะตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา และลาว)

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

ลักษณะ/สถานที่เลี้ยง  เลี้ยงในฟาร์ม  เลี้ยงในหมู่บ้านเครือข่าย 
 อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (วัน)  189.1  226.0
 น้ำหนักตัวเมือให้ไข่ฟองแรก (กรัม)  1,937.5  1,887.0
 ผลผลิตไข่ต่อปี (ฟอง)  110.5  33.8
น้ำหนักอายุ 12 สัปดาห์ (กรัม) 1,162.8 -
น้ำหนักอายุ 16 สัปดาห์ (กรัม) 1,574.9 -
น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ (กิโลกรัม)    
 • เพศผู้
3,145.1 -
 • เพศเมีย
2,288.8 -

 

หน่วยงานที่เลี้ยงในปัจจุบัน

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จังหวัดปราจีนบุรี
 • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง จังหวัดระยอง
 • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จังหวัดสุรินทร์
 • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย จังหวัดเลย

 

ดาวน์โหลด>>>