ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

(Pradu - Hangdam Chiangmai Chicken)

 

ทะเบียนพันธุ์สัตว์ เลขทะเบียนที่ CND 01/2010 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553

 

pradu 1

 

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ (Pradu - Hangdam Chiangmai Chicken) เป็นไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ ที่กรมปศุสัตว์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา โดยดำเนินงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

ลักษณะประจำพันธุ์

  • เพศผู้ มีสร้อยคอสีแดงประดู่ ขนหาง ขนลำตัว แข้ง ปากสีดำ ใบหน้าสีแดงถึงแดงอมดำ หงอนถั่ว
  •  เพศเมีย ลักษณะเหมือนเพศผู้ ยกเว้นที่ไม่มีขนสร้อยคอ

ข้อดีเด่น เมื่อชำแหละเป็นซากแล้ว สีแข้งยังคงเป็นสีดำ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไก่พื้นเมือง

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

ลักษณะ/สถานที่เลี้ยง เลี้ยงในฟาร์ม เลี้ยงในหมู่บ้านเครือข่าย
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (วัน) 187.9 237.3
น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก (กรัม) 2,135.7 1,633.5
น้ำหนักไข่ฟองแรก (กรัม) 42.8 38.5
ผลผลิตไข่ต่อปี (ฟอง) 146.9 42.3
น้ำหนักอายุ 12 สัปดาห์ (กรัม) 1,148 -
น้ำหนักอายุ 16 สัปดาห์ (กรัม) 1,569 -
น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ (กรัม)    
- เพศผู้ 3,584.6  
- เพศเมีย 2,382.0  

 

หน่วยงานที่เลี้ยงในปัจจุบัน

  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จังหวัดราชบุรี
  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จังหวัดพะเยา
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์กระบี่ จังหวัดกระบี่

 

 

pradu 2

 

ดาวน์โหลด>>>