ไก่ฟ้าหลวง

ไก่ฟ้าหลวง เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตที่สูง มีลักษณะเพศผู้มีขนสร้อยคอ-หลัง (saddle) สีน้ำตาลแดง ขนลำตัวและหางมีสีดำ, หงอนจักร, ขอบตา ปาก แข้ง  ผิวหนังและเนื้อมีสีดำ เพศเมียมีขนลำตัว และหาง สีดำ, มีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดง, หงอนจักร, ขอบตา ปาก แข้ง เนื้อ และผิวหนังมีสีดำ  ไก่ฟ้าหลวงมีราคาสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วๆไป โดยจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 100 ถึง 150 บาทขึ้นไป   เป็นที่นิยมบริโภคของชาวเขาในท้องถิ่น และยังสามารถส่งไปขายยังดอยแม่สะลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับปรุงเป็นอาหารแก่นักท่องเที่ยว โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ฟ้าหลวงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

 

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท(Classification) – เบา(Light)

สีเปลือกไข่(Egg color) – สีนวล(Tinted)

รูปร่าง - ตรง(Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว

ลักษณะท่าทาง - ปราดเปรียว(Active) สง่างาม(Graceful)

เพศผู้ มีขนลำตัว-หางมีสีดำ สร้อยคอ-หลังน้ำตาลแดง

หงอนจักร ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ

เพศเมีย มีขนลำตัว-หางสีดำ ขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดง

หงอนจักร ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก                 178     วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก        1.52    กิโลกรัม

น้ำหนักไข่                                33.87   กรัม

ผลผลิตไข่                               93.41   ฟอง/แม่/ปี

อัตราการผสมติด                        83      %

อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ      85      %

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้         2.19    กิโลกรัม

                      เพศเมีย             1.66    กิโลกรัม

 

จุดเด่น มีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยงาม เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงในท้องถิ่นพื้นที่สูง หนัง เนื้อ สีดำ