พิมพ์
หมวดหลัก: พันธุ์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียน
หมวด: พันธุ์สัตว์ปีก
ฮิต: 1207

ไก่แม่ฮ่องสอน

ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นไก่ท้องถิ่นที่เลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกๆอำเภอของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่เลี้ยงมีทั้งเกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆ และรวมทั้งชาวเขาในเขตที่สูงไม่ว่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ ฯลฯ ลักษณะทั่วไปของไก่พันธุ์นี้คล้ายกับไก่ป่า คาดว่าเป็นไก่ที่มีต้นพันธุ์มาจากไก่ป่ามีลักษณะ เพศผู้มีขนคอและหลัง (saddle) สีเหลืองเข้ม, ขนลำตัวและหางมีสีดำ มีปุยขาวที่โคนหาง, หงอนจักร, ใบหน้าแดง, แข้งและปากมีสีดำหรือเทา, มีขนตุ้มหูสีเหลือง, ผิวหนังขาวอมแดง เพศเมียมีขนลำตัวสีน้ำตาลกระเหลืองหรือสีน้ำตาลลายป่าทั้งตัว, หงอนจักร, ใบหน้าแดง, ปากและแข้งสีดำหรือเทา, มีขนตุ้มหูสีเหลือง, ผิวหนังขาวอมแดง ไก่พันธุ์นี้มีจุดประสงค์ของการเลี้ยงของเกษตรกร เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และ จำหน่ายในท้องถิ่นซึ่งถึงแม้จะเป็นไก่ตัวเล็กแต่จะมีราคาถึงตัวละ 100 – 150 บาท ไก่พันธุ์นี้ยังถูกใช้เป็นไก่ต่อหรือไก่ที่ใช้ล่อสำหรับจับไก่ป่าโดยจะผูกขาไก่ตัวผู้ไว้ในป่าเมื่อไก่ป่าเห็นก็จะเข้ามาจิกตีต่อสู้กัน ทำให้สามารถใช้บ่วงจับไก่ป่าได้หรือใช้ปืนยิงไก่ป่ามาเป็นอาหาร นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดประกวดไก่พันธุ์นี้เกือบทุกๆปี โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท(Classification) – เบา(Light)

สีเปลือกไข่(Egg color) – สีนวล(Tinted)

รูปร่าง - ตรง(Upright) มีคอ-แข้ง-ขาสั้น

ลักษณะท่าทาง - ว่องไว(Alert) สง่างาม(Graceful)

 

2018 05 22 120508

เพศผู้ มีขนลำตัว-หางสีดำ สร้อยคอ-หลังสีเหลืองเข้ม  มีปุยขาวที่โคนหาง

หงอนจักร ใบหน้าแดง แข้ง-ปากสีดำหรือเทา ผิวหนังขาวอมแดง

 

2018 05 22 120519

เพศเมีย มีขนลำตัวสีน้ำตาลกระเหลืองหรือสีน้ำตาลลายป่าทั้งตัว

ขนตุ้มหูสีเหลือง หงอนจักร ใบหน้าแดง ปาก-แข้งสีดำหรือเทา

ผิวหนังขาวอมแดง

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก               159.67 วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก      918.11 กรัม

น้ำหนักไข่                                 27.18   กรัม

ผลผลิตไข่                                81.94   ฟอง/แม่/ปี

อัตราการผสมติด                       85      %

อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ    85      %

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้        1.30    กิโลกรัม

                      เพศเมีย            1.00    กิโลกรัม

 

จุดเด่น มีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยงาม เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงในท้องถิ่นพื้นที่สูง หนัง ขาวอมแดง