ไก่ชี้ฟ้า

ไก่ชี้ฟ้าเป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวไทยภูเขาในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอเถิง, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่างๆในเขตที่สูง ไก่ชี้ฟ้าจะมีราคาสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วๆไป โดยจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 100 ถึง 150 บาทขึ้นไป  เป็นที่นิยมบริโภคของชาวเขาในท้องถิ่น และยังสามารถส่งไปขายยังดอยแม่สะลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับปรุงเป็นอาหารแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้จากการเสด็จจังหวัดเชียงราย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ได้ทอดพระเนตรเห็นไก่พันธุ์นี้ ซึ่งมีลักษณะสวยงามได้ทรงมีพระราชดำรัสว่าน่าจะมีการอนุรักษ์ไก่พันธุ์นี้ โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชี้ฟ้าที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

 

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท(Classification) – เบา(Light)

สีเปลือกไข่(Egg color) – สีนวล(Tinted)

รูปร่าง - ตรง(Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว   

ลักษณะท่าทาง - ปราดเปรียว(Active) สง่างาม(Graceful)

 

chefah

เพศผู้ มีขนลำตัว-หางสีดำหรือน้ำเงินเข้ม ขนสร้อยคอ-หลังสีเหลืองอ่อน

หงอนจักร ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ

chefah1

 

เพศเมีย มีขนลำตัว-หางสีดำ สร้อยคอสีเหลืองอ่อน

หงอนจักร ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก               178     วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก      1.52    กิโลกรัม

น้ำหนักไข่                               34.69   กรัม

ผลผลิตไข่                                 84      ฟอง/แม่/ปี

อัตราการผสมติด                        83      %

อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ      85      %

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้        2.23    กิโลกรัม

                      เพศเมีย            1.65    กิโลกรัม

 

จุดเด่น มีขนสร้อยคอสีเหลืองอ่อนสวยงาม เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงในท้องถิ่นพื้นที่สูง หนังเนื้อมีสีดำ