ไก่ชีท่าพระ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2550 กรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสร้างพันธุ์ไก่ชีขึ้นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น จนได้เป็นไก่ชีพันธุ์แท้ จากขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ฝูงพันธุ์ที่ได้มีลักษณะภายนอกซึ่งได้แก่ รูปร่าง ลักษณะหงอน และสีขนสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์ และสามารถใช้จำแนกพันธุ์ได้ โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชีท่าพระที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท(Classification) – พันธุ์หนัก(Heavy)

สีเปลือกไข่(Egg color) – สีนวล(Tinted)

รูปร่าง - สูงตรง(Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว

ลักษณะท่าทาง - ปราดเปรียว(Active) กล้า(Bold) สง่างาม(Graceful)

2018 05 22 114147

 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หางสีขาว สร้อยคอสีขาวหรือสีงาช้าง แข็ง-ปากสีเหลือง

ใบหน้าแดง หงอนถั่ว

 

 

2018 05 22 114253

เพศเมีย มีขนลำตัว-หางสีขาว ไม่มีสร้อยคอ แข็ง-ปากสีเหลือง

ใบหน้าแดง หงอนถั่ว

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก               217     วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก      1.59    กิโลกรัม

น้ำหนักไข่                              39.80   กรัม

ผลผลิตไข่                             115.10 ฟอง/แม่/ปี

น้ำหนักแรกเกิด                     30.22   กรัม

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้       2.6      กิโลกรัม

                        เพศเมีย        1.8      กิโลกรัม

 

จุดเด่น มีขนสีขาวเหมือนไก่เนื้อทางการค้า เมื่อชำแหละไม่มีขนหมุดสีดำที่ผิวหนังทำให้ซากสะอาด

น่ารับประทาน