ไก่โรดไทย (Rhode Thai)

เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่ไช่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด(Rhode Island Red) จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเลี้ยง วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 จนได้ชื่อว่าเป็นไก่โรดไทย (Rhode Thai) ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ (Dual purpose)

          กรมปศุสัตว์แนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงไก่โรดไทย แบบปล่อยอิสระ (Free-range system) หรือเลี้ยงแบบอินทรีย์ (Organic system) แทนการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ ซึ่งจะทำให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ได้ขุ้ยเขี่ยดิน อาบแดด และหาอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น หนอน แมลง จะทำให้ไก่มีความสุข (Happy Chicken) ผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะแก่ผู้รักและห่วงใยในสุขภาพ ทำให้จำหน่ายไข่ไก่อารมณ์ดีได้ในราคาสูงกว่าไข่ไก่ปกติ 2-3 เท่า

 

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท(Classification) – พันธุ์หนัก(Heavy)

สีเปลือกไข่(Egg color) – น้ำตาลอ่อน-น้ำตาล(Light brown-Brown)

รูปร่าง - สูงตรง(Upright) ลำตัวลึก(Upright) กว้าง(Broad) ยาว(Long)

ลักษณะท่าทาง - ว่องไว(Alert) คล่องแคล่ว(Active)

roadthai

 

เพศผู้ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ปลายปีก-หางสีดำ ใบหน้าสีแดง

หงอนจักร ปาก-แข้ง-ตาสีเหลือง

 

roadthai1

 

เพศเมีย ลักษณะทั่วไปคล้ายเพศผู้ แต่หงอนและขนาดตัวเล็กกว่า

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก               168     วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก      2.04    กิโลกรัม

น้ำหนักไข่                                  55      กรัม

ผลผลิตไข่                               240     ฟอง/แม่/ปี

มวลไข่                                     14      ก.ก./ปี

อัตราการไข่สูงสุด                     94      %

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่     3.2:1

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศเมีย        2.35    กิโลกรัม

 

จุดเด่น มีขนสีน้ำตาลแดงให้ผลผลิตไข่พอประมาณ เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ไก่ไข่สำหรับเลี้ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นธุรกันดาร และเกษตรกรทั่วไป