ไก่แดงสุราษฎร์ธานี

กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งพันธุกรรมสัตว์โดยเฉพาะสัตว์พื้นเมือง  ซึ่งไก่พื้นเมืองไทยไก่แดงได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  เพื่อพัฒนาไก่แดงสุราษฎร์ธานีให้เป็นไก่พันธุ์แท้ ที่มีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ประจำพันธุ์สามารถใช้จำแนกพันธุ์ ได้ลักษณะประจำพันธุ์ (Breed characteristics) ได้ฝูงไก่ที่ยังคงมีลักษณะเด่นในความเป็นแม่ที่ดี มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง (จากการรวบรวมไก่จากหลายภูมิภาคของไทย) ทำให้มีโอกาสที่จะคัดเลือกปรับปรุงให้มีคุณภาพเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญให้ดีขึ้นกว่าไก่พื้นเมืองไทยทั่วไป โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่แดงสุราษฎร์ธานีที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

 

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท(Classification) – พันธุ์หนัก(Heavy)

สีเปลือกไข่(Egg color) – สีนวล(Tinted)

รูปร่าง - สูงตรง(Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว

ลักษณะท่าทาง - ปราดเปรียว(Active) กล้า(Bold) สง่างาม(Graceful)

 

dang

 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หน้าอก-สร้อยคอ-หลังสีแดง ขนหางดำแซมขาว

ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว

 

dang1

 

เพศเมีย มีขนลำตัวสีแดง ไม่มีขนสร้อยคอ-หลัง

ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว   

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก               192     วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก      1.84    กิโลกรัม

น้ำหนักไข่                              48.91   กรัม

ผลผลิตไข่                              114      ฟอง/แม่/ปี

อัตราการผสมติด                    61.9    %

อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ   63.6    %

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้       3.02    กิโลกรัม

                         เพศเมีย        2.03    กิโลกรัม

 

จุดเด่นไก่แดงสุราษฎร์ สามารถผลิตเป็นไก่พันธุ์แท้ และลูกผสมที่ดีในระดับอุตสาหกรรม ขนสร้อยคอ ขนลำตัว หลังแดง เพศผู้หางดำแซมขาว เพศเมียสีแดง ผิวหนังอมเหลือง แข้งเหลือง