ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี

กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งพันธุกรรมสัตว์โดยเฉพาะสัตว์พื้นเมือง   ซึ่งไก่พื้นเมืองไทยเหลืองหางขาวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545   เพื่อพัฒนาไก่ให้เป็นไก่พันธุ์แท้ ที่มีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ประจำพันธุ์สามารถใช้จำแนกพันธุ์ ได้ลักษณะประจำพันธุ์ (Breed characteristics) ได้ฝูงไก่ที่ยังคงมีลักษณะเด่นในความเป็นแม่ที่ดี มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง (จากการรวบรวมไก่จากหลายภูมิภาคของไทย) ทำให้มีโอกาสที่จะคัดเลือกปรับปรุงให้มีคุณภาพเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญให้ดีขึ้นกว่าไก่พื้นเมืองไทยทั่วไปทั่วไป โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรีที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี

 

ลักษณะประจำพันธุ์

ประเภท (Classification) – พันธุ์หนัก(Heavy)

สีเปลือกไข่(Egg color) – สีนวล(Tinted)

รูปร่าง - สูงตรง(Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว

ลักษณะท่าทาง - ปราดเปรียว(Active) กล้า(Bold) สง่างาม(Graceful)

 

luanghangkao

 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หน้าอกสีดำกระขาว ขนหางสีดำแซมขาว

สร้อยคอ-หลังสีเหลืองอมส้ม ปาก-แข้งสีเหลืองหงอนถั่ว

 

luanghangkao1

 

เพศเมีย มีขนลำตัวสีดำกระขาว ไม่มีสร้อยคอ-หลัง

ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก               189     วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก      1.93    กิโลกรัม

น้ำหนักไข่                                48      กรัม

ผลผลิตไข่                             111     ฟอง/แม่/ปี

อัตราการผสมติด                    80-85  %

อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ  86-88  %

น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้       3.14    กิโลกรัม

                         เพศเมีย        2.28    กิโลกรัม

จุดเด่น ไก่เหลืองกบินทร์ เมื่อชำแหละเป็นซากแล้ว สีแข้งเหลือง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไก่พื้นเมืองไม่มีขนสร้อยคอ-หลัง และหงอนมีขนาดเล็กกว่า สีขนขนเหลืองอมส้ม ดำกระขาว เมียขนสีดำ