รับสมัครงาน

 

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว) โดยผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ -  ๒๒  กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.12.33

 

ดาวน์โหลด >>>

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่  สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ -  ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  

Screen Shot 2563 07 22 at 15.25.45

 

ดาวน์โหลด>>>

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

      สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. จากเดิม ห้องสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  อาคาร 2 ช้ัน 2  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  จังหวัดปทุมธานี  ปรับเปลี่ยน เป็นห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ชั้น 2 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  (หมายเลขประจำตัวสอบที่ 1 - 25) และ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (ตึกตรงข้ามโรงอาหาร) ชั้น 2 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ (หมายเลขประจำตัวสอบที่ 26 - 45) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Screen Shot 2563 05 22 at 16.23.17

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

 

Screen Shot 2563 05 28 at 15.55.27

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

Screen Shot 2563 05 21 at 15.42.17

 

ดาวน์โหลด>>>