รับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

และให้มีผู้รายชื่อดังกล่าวมาทำการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.

เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอท่าพระ  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม....

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยธุรการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...