รับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีรับสมัคร พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ โทรศัพท์.042-219-627

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่มีความประสงค์ประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ จังหวัดแพร่

ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม -12 ตุลาคม 2560 โทรศัพท์. 054-646-457

รายละเอียดเพิ่มเติม...