รับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ตั้งแต่วันที่ 6-20   มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์.081-8515373 ,036-358502-3

รายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์.02-5013142 ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเวลา ราชการ
โทรศัพท์. 081-9660521

รายละเอียดเพิ่มเติม...