รับสมัครงาน

 

 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ผู้ประสงค์ทำการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี โทร 02-50103142  ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเพิ่มเติม>>>

ใบสมัคร>>>

Screen Shot 2563 05 12 at 15.07.34

 

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ( รายละเอียดแนบ )

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก โทร.05-589-0712 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-313883, 081-8948864 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561-14 ธันวาคม 2561 โทรศัพท์.02-5013142 ต่อ 111

รายละเอียดเพิ่มเติม...