รับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-313883, 081-8948864 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561-14 ธันวาคม 2561 โทรศัพท์.02-5013142 ต่อ 111

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ตั้งแต่วันที่ 6-20   มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์.081-8515373 ,036-358502-3

รายละเอียดเพิ่มเติม...