ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี) ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นสมัครด้วยตนเองต้ังแต่วันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.45.04

 

ดาวน์โหลด>>>