ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.33.42

 

ดาวน์โหลด>>>