ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ประสงต์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่)  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.21.37

 

ดาวน์โหลด>>>