ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว) โดยผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ -  ๒๒  กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.12.33

 

ดาวน์โหลด >>>