ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่  สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ -  ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  

Screen Shot 2563 07 22 at 15.25.45

 

ดาวน์โหลด>>>