สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ผู้ประสงค์ทำการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี โทร 02-50103142  ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเพิ่มเติม>>>

ใบสมัคร>>>

Screen Shot 2563 05 12 at 15.07.34