ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ( รายละเอียดแนบ )

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก โทร.05-589-0712