สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561-14 ธันวาคม 2561 โทรศัพท์.02-5013142 ต่อ 111

รายละเอียดเพิ่มเติม...