ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลกประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล