พิมพ์
หมวด: รับสมัครงาน
ฮิต: 652

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์.02-5013142 ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...