พิมพ์
หมวด: รับสมัครงาน
ฮิต: 1358

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเวลา ราชการ
โทรศัพท์. 081-9660521

รายละเอียดเพิ่มเติม...