ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีรับสมัคร พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม...