ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ โทรศัพท์.042-219-627

รายละเอียดเพิ่มเติม...