สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป