รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุพันธุ์สัตว์ทับกวาง)  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง http://lctk-sbr.dld.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ วันที่ 15 - 23 กรกฏาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารแนบข้างล่างนี้

 

ดาวน์โหลด>>>