รับสมัครงาน

ประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุพันธุ์สัตว์ทับกวาง)  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง http://lctk-sbr.dld.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ วันที่ 15 - 23 กรกฏาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารแนบข้างล่างนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.33.42

 

ดาวน์โหลด>>>

 ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี) ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นสมัครด้วยตนเองต้ังแต่วันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.45.04

 

ดาวน์โหลด>>>

 ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ประสงต์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่)  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.21.37

 

ดาวน์โหลด>>>