ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม..