พิมพ์
หมวด: จัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 754

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 12 รายการ
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่  โทร.053-311-836

รายละเอียดเพิ่มเติม...