จัดซื้อจัดจ้าง

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

Screen Shot 2563 06 05 at 15.43.56

ดาวน์โหลด>>>

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซื้อเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound)
สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดง และคุณภาพเนื้อจำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 12 รายการ
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่  โทร.053-311-836

รายละเอียดเพิ่มเติม...