ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน   จำนวน  13   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ อุดรธานี ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ อุดรธานี  อ. เมือง จ. อุดรธานี  41000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  19 สิงหาคม   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 Screen Shot 2563 08 10 at 10.48.48

 

ดาวน์โหลด >>>