ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน ซาฮิวาล ตาก กบินทร์บุรี   จำนวน 46   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ ท่าพระ  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ ท่าพระ  อ. เมือง จ. ขอนแก่น   90150  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  18 สิงหาคม   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

63 TP cattle 1

 

ดาวน์โหลด 1 >>>

ดาวน์โหลด 2 >>>

ดาวน์โหลด 3 >>>

ดาวน์โหลด 4 >>>