ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง   จำนวน  24  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ เทพา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ เทพา  อ. เทพา จ. สงขลา  90150  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  31 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  1 กันยายน   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

63 auction Tapha cattle1

ดาวน์โหลด>>>