ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและซาฮิวาล  จำนวน  73  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 49  ตัว  เป็นสัตว์พันธุ์คัดออกและสัตว์คัดออก โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์ หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายใน ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ     ในวันที่ 1 กรกฏาคม  2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00  - 9.30  น. และเริ่มประมูลราคาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

Screen Shot 2563 06 16 at 20.40.17

 

ดาวน์โหลด >>>

รายการ>>>