พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 479

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 33 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยวิธีการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

วันเวลาประมูลราคา - วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป