สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือนมเมซานี จำนวน 33 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูล

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 04-463-4627

วันเวลาประมูลราคา - วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

เอกสารแนบประกาศ