สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ขอประชาสัมพันธ์ด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อคัออกพันธุ์บราห์มันเป็นสัตว์คัดออก เพศผู้ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว

สถานที่ - บริเวณคอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำลบหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันเวลา - วันอังคาร ที่ 28 พฤาภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียน 08.30 - 10.00 น. / เริ่มการประมูล 10.30 น.

เอกสารแนบประกาศ