ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป